Sağlık > Kadın Sağlığı

Aşırı kanamalı veya uzun süren âdet neden olur?


1 haftanın üzerinde süren âdet kanamaları anormal olarak kabul edilebilir. Bu kanamaya neden olan faktörler mutlaka araştırılmalıdır.

Rahimle ilgili miyom türü patolojiler, rahim içerisinde veya rahim ağzında mevcut olan polip gibi et parçacıkları, kistler ve bazı hormonal düzensizlikler kanama miktarını artırabilir.

Enfeksiyon araştırılmalı

Bunun yanında hastanın spiralinin olması, rahim içerisinde enfeksiyonu artırıcı bir nedenin bulunması, geçirilmiş bazı operasyonlar veya hastanın düşük yapması gibi birçok faktör mutlaka araştırılmalıdır.

Eğer mevcut faktör araştırmaları içerisinde herhangi bir neden bulunamıyorsa bu noktada kanamayı azaltıcı ilaçlara başlanabilir. Ama unutulmamalıdır ki belirli yaş dönemlerinde kanama miktarını artıran iyi huylu tümörler gibi kötü huylu tümörler de bulunabilir.

Biyopsi gerekebilir

Bu noktada hastalığın şiddetini, kanamanın miktarını ve hastanın yaşını, doğumunu ve ultrasonunu değerlendirerek gerekirse biyopsi yani rahim iç katmanının alınarak patolojik incelemesinin yapılması önerilir.