Finans & Ekonomi > İş Kurarken

Anonim şirketin özellikleri nelerdir?


Anonim şirket, beş veya daha fazla gerçek veya tüzel ortağın, belirli bir ekonomik amaçla faaliyet göstermek üzere ticari bir unvan altında kurdukları bir tüzel şirket türüdür. Esas sermayesi belirlidir ve ortaklarca paylaşılmıştır.


Videoyu izleyin: Anonim şirket nedir?

 

Şirket hissedarları koydukları sermaye payı kadar sorumluluğa sahiptir. Şirketin sorumluluğu kendi mal varlığı ile sınırlıdır.

 

Anonim şirketlerde kararlar çoğunluk ilkesine göre alınır, yönetim organları, yürütme ve denetleme ile ilgili işlemlere çoğunluğun oyuyla karar verilir. Şirket ortaklarından bir veya daha çoğunun vefatından sonra da yasal olarak varlığını sürdürür.


Videoyu izleyin: Anonim şirketin ortaklık yapısı nasıldır?

 

Şirket yalnızca sermayesinden sorumlu olduğu için, bu sermayenin tamamının korunması yasal zorunluluktur. Şirket ortaklarının hakları, sahip oldukları hissenin oranına göre değişir.

 

Anonim şirket, seçimle gelen bir yönetim kurulunca yönetilir. Pay sahiplerinin şirketi doğrudan yönetme hakkı yoktur, yönetim haklarını şirketin yönetim kurulunu seçerek kullanırlar. Şirketin denetlenmesi de hissedarlarca değil dışarıdan bir teknik ekip tarafından gerçekleştirilir.

 

Şirket, pay sahiplerini ve alacaklıları bilgilendirmek için faaliyet raporu sunmakla yükümlüdür. Bazı devletler anonim şirkette tasarruf sahiplerini korumak için destekleyici tutum sergiler.


Uzman videolarını izleyin:
Şirket Evlilikleri