Hukuk

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?


Eşlerin, boşanmanın tazminat, nafaka, velayet vb. tüm maddi sonuçları konusunda fikir birliğine vardıkları durumlarda gerçekleşen boşanmalara anlaşmalı boşanma denir.

 

Bunun için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması önkoşuldur. Davayı eşler birlikte açabilir veya eşlerden birinin açtığı davayı diğeri kabul edebilir. Anlaşmalı boşanmalarda ayrıca gerekçe bildirmek gerekmez.


Videoyu izleyin: Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır?

 

Anlaşmalı boşanma davaları eşlerden birinin ikamet ettiği yerin mahkemesi veya eşlerin son 6 ay içinde ikamet ettikleri yerin mahkemesinde açılabilir. Görevli mahkeme aile mahkemesidir ancak aile mahkemesi bulunmayan bölgelerde asliye hukuk mahkemeleri görevlendirilmiştir.

 

Anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında her iki tarafın hazır bulunması ve boşanma isteklerini hakime belirtmeleri gerekir. Eşler arasında boşanmanın maddi sonuçlarına dair detaylar bir protokol ile belirlenir. Protokol mahkemeye sunulur ve duruşma sonunda boşanma gerçekleşir.

 

Hakim kamu yararına uygun gördüğü durumlarda protokolün şartlarına müdahale etme hakkına sahiptir. Bu durumda, hakimin yaptığı yeni düzenlemenin eşler tarafından onaylanması sonrası boşanma gerçekleşmiş olur.


Uzman videolarını izleyin: Boşanma Hakkında Merak Ettikleriniz