Genel Kültür > Tarih > Osmanlı Tarihi

Ankara Savaşı nasıl gerçekleşti?


Ankara Savaşı, Yıldırım Beyazıt komutasındaki Osmanlı ordusu ile Timur komutasındaki Moğol ordusu arasında 1402 yılında gerçekleşen savaştır.

 

Ankara Çubuk Ovası’nda meydana gelen savaşı Moğollar kazanmıştır.

Ankara Savaşı’nın nedenleri

 

İki Türk hükümdarını karşı karşıya getiren, batıya doğru hızla genişleyen Moğolların ilerlemek için Anadolu Birliği’ni sağlayan Osmanlı’yı yenmek zorunda olmasıdır.

“Türk dünyasının en büyük devleti” sıfatını kazanmanın yanı sıra Anadolu hakimiyetini sağlamak da iki taraf için önemliydi. Bunun yanı sıra Çin seferine çıkacak Timur batıyı güvence altına almak istiyordu.

 

Yıldırım Beyazıt’ın kendisine bağladığı Anadolu beylikleri bağımsızlıklarını yeniden kazanmak için Timur’dan yardım istemişlerdi. Buna karşılık Timur’a karşı yenilgiye uğrayan Karakoyunlu ve Tebriz hükümdarları Osmanlı’ya sığınmışlardı.

 

Ayrıca Osmanlı’ya ait Sivas, Halep ve Şam’ın işgal edilmesine yanıt olarak Yıldırım Beyazıt Erzincan ve Kemah’a kuvvet gönderdi. Sorunların diplomatik yollarla çözülemeyeceği görüldüğünde savaş kararı verildi ve iki ordu Ankara’da karşı karşıya geldi.

 

Osmanlı neden yenildi?

 

Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nı kaybetmesinin farklı kaynaklarca öne sürülen nedenleri vardır. Ancak sorunu, dönemin en güçlü devletlerinden Moğollarla savaş alanında çözmeye çalışmak Yıldırım Beyazıt’ın en büyük hatası olarak kabul edilir.

Osmanlı’nın yenilgisini hızlandıran etkenler:

  • Moğolların sayıca üstün olması
  • Osmanlı ordusunun sol kanadında yer alan Kara Tatarların savaş sırasında saf değiştirmesi
  • Timur’un, Osmanlı ordusunu besleyen ırmağın yatağını değiştirmesi

Ankara Savaşı’nın sonuçları

 

Çelebi Mehmet ve Sırp Despotu geri çekilmesine rağmen Yıldırım Beyazıt savaş alanını terk etmedi. Ancak sayıca az olan Yeniçeriler yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı.

 

Yenilginin ardından Osmanlı sınırları I. Murat zamanındaki haline geri döndü. Anadolu birliğini tekrar sağlamak için uzun bir süre geçmesi gerekti ve İstanbul’un fethi gecikti.

Ankara Savaşı’nın sonucunda:

  • Yıldırım Beyazıt esir düştü ve bir süre sonra öldü.
  • Anadolu beylikleri bağımsızlıklarına kavuştu.
  • Anadolu birliği bozuldu.
  • Osmanlı Devleti 1413 yılına kadar sürecek Fetret Devri’ne girdi.