Sağlık > Bağımlılıklar

Alkol bağımlılığı nasıl teşhis edilir?


Alkol bağımlılığı tanısı koymak oldukça zordur, çünkü tanı, içen kişinin içme alışkanlıkları ve tutumlarıyla ilgili sorulara dürüst yanıtlar vermesine bağlıdır. Bu büyük bir sorun teşkil eder çünkü alkolizmin yaygın bir belirtisi de inkardır.

Eğer kişi içme alışkanlıklarıyla ilgili yardım almaya istekli değilse, alkolün kötü kullanımı veya bağımlılık teşhisi koymak imkansıza yakındır.

Aile ve arkadaşlar sorunu fark eder

İçen insanın yakınları, kişinin hayatındaki tüm sorunlara rağmen içmeye devam ettiğini gördüğünde alkol ile ilgili bir sorun olduğunu düşünebilirler. İçen kişinin aile üyeleri ve arkadaşları sorunla ilgili konuşmaya çalışabilir ve yardım alması için cesaretlendirebilir ancak kişi bu problemini inkar etme yoluna gidecektir.

İnkar, alkol problemi olan insanlarda çok yaygındır hatta inkarın kendisi bile alkolizmin uyarıcı bir işaretidir. İçen kişi açıkça bunu görmez ya da alkol kullanımının sorunlara neden olduğunu kabullenmeyi reddeder.

Dahası, alkol problemleri rutin doktor kontrollerinde ve hatta hastaneye yatışta bile nadiren anlaşılır. Alkol kullanımı bozukluklarının ancak %30’u zamanında teşhis edilebilir. Belirtiler rutin kontrollerde çoğu zaman fark edilmez.

Tanı araçları

Alkol sorununu anlamak ve değerlendirmek için birçok tanısal test geliştirilmektedir. Testlerin çoğu inkar problemini ortadan kaldırmak için kişinin ne kadar içtiğiyle ilgili doğrudan sorular sormaz. Bunun yerine, içmeyle ilişkili ortaya çıkan sorunlar sorulur.

Tıpta kullanılmak üzere geliştirilmiş çok sayıda alkol tarama testi vardır. 4-5 sorudan oluşan alkol tarama testleri, ilk taramada alkol bağımlılığı ya da kötü kullanımı anlamada oldukça etkilidir. Daha uzun testler ise, ayrıntılı taramalarla derinlemesine değerlendirme ve keşif için kullanılmaktadır.