Genel Kültür > Tarih

Aforoz etmek ne demektir?


Aforoz, tüm Hıristiyan kilise, mezhep ve cemaatlerinde uygulanan, kişinin komünyona girmesini, ibadet ve ayinlere katılımını yasaklayan ceza biçimidir.

 

Ancak sanılanın aksine aforoz edilen kişi Hıristiyanlık'tan çıkarılmaz.

Aforozu gerektiren nedenler Hıristiyan hukukunun temel metni Codex Juris Canonici’de ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.

 

 

Aforoz çeşitleri

Katolik inancında 2 çeşit aforoz vardır. Bunlardan ilki Toleratus’tur.

Toleratus’ta kişi sosyal yaşamına ve işlerine devam edebilir. Kilise üyelerinin aforoz edilen kişiyle iletişimi de kesilmez. Ancak kişi ayinlere katılamaz ve Hıristiyan gelenekleri ile gömülemez.

Ağır suçlar için uygulanan aforoz ise Vitandus’tur. Vitandus genelde Papalık tarafından ilan edilir ve bazı suçlarda kendiliğinden ortaya çıkar.

Aforoz edilen kişi bağışlanmak için günahını itiraf etmeli ve cezasına katlanmalıdır. Bunun sonucunda Papalık makamı af yetkisini kullanabilir veya kişi herhangi bir papaz tarafından affedilebilir.

Nedenleri

Aforoz dine karşı işlenen suçlarda kullanılan bir yöntemdir. Son olarak Papa II. Jean Paul’ün 1983 yılında eklediği kurallara göre;

Kürtaj

Günah çıkarırken gizliliğin çiğnenmesi

Kutsanmış ekmeğe küfür

Papa'ya fiili saldırı

İnancın yitirilmesi aforoz için yeterli suçlardır.

 

1520 yılında Papa 10. Leo

tarafından aforoz edilen

Martin Luther