İş & Kariyer > Çalışma Hayatı

6 Sigma ne anlama gelir?


Sigma, bir topluluktaki standart sapmayı tanımlamak için kullanılan bir ölçü birimidir.  Sigma ile verilerin değişkenliği veya yayılımı ölçülür. 6 Sigma da bir değişkenlik ölçümüdür. Sigma seviyesi ne kadar yüksekse, hata sayısı o kadar azdır.

 

Videoyu izleyin: 6 Sigma eğitiminin aşamaları nelerdir?

 

Altı Sigma şirket içi operasyonlar için bir yönetim stratejisidir. 6 Sigma’da süreç performansının geliştirilmesi ve hata payının milyonda 3,4 birime düşürülmesi amaçlanır. 6 Sigma ile işletmelerde iş sürecinin belirlenmesi, analiz edilmesi, süreçlerde iyileştirme ve kontrol için istatistikî araçlar kullanılır ve süreç performanslarının istenen kalitede olup olmadığı ölçülebilir değerler haline gelir.

 

6 Sigma amaçları

  • Müşteri memnuniyetinin artırılması
  • Çevrim sürelerinin düşürülmesi
  • Hata payının en aza indirilmesi

6 Sigma yönetim stratejisini belirleyen şirketlerdeki temel amaç süreçteki değişimlerin kaynağını izleyip, ortadan kaldırarak kalite seviyesini 6 Sigma düzeyine çıkarmaktır. Bugün firmaların çoğu 3 veya 4 Sigma düzeyindedir. Altı Sigma düzeyindeki firmalar ise sınıflarının en iyisi olarak kabul edilir. 

 

Altı Sigma yönetim seviyesi belli bir kalitenin üstünde olan şirketlerde üst yönetim tarafından başlatılır. Altı Sigma’nın bir yönetim aracı haline gelmesi ve başarılı olması ise Altı Sigma’nın tüm süreçlerde bir ölçüm yönetimi olarak ele alınması, 6 Sigma üzerine eğitilmiş çalışanların bu yöntemi sistemli bir şekilde uygulamasına bağlıdır.

Videoları izleyin: 6 Sigma ile İş Yönetimi